ร่วมงานกับเรา กรีน รีซอร์สเซส

มุ่งมั่นพัฒนาและสร้างเสริมพนักงานอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นทรัพยากรหลักที่มีคุณค่าสู่ความสำเร็จ

ด้วยการพัฒนาทั้งในเชิงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ
ให้พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ที่สอดคล้องกับขีดความสามารถของพนักงาน

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

เราให้ผลตอบแทนกับพนักงานตามความสามารถอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม มีกลไกการบริหารจัดการค่าตอบแทนที่สามารถ แข่งขันได้กับบริษัทชั้นนำในธุรกิจเดียวกัน และ สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงาน

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเรา เราเปิดรับบุคลากรที่มีความกระตือรือร้น ทัศนคติดีและพร้อมทุ่มเทเพื่อองค์กรเข้าเป็น ส่วนหนึ่งในครอบครัวแห่งความสุขและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ กรีน รีซอร์สเซส

สนใจตำแหน่งงานหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณ พีระพงศ์ วัดสิงห์
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล โทร. 02 504 5235 ต่อ 112
อีเมล์ peerapong@greenresources.co.th

  ตำแหน่งงาน รูปแบบงาน สถานที่ปฏิบัติงาน เงินเดือน (บาท) จำนวนอัตรา สมัครออนไลน์